Skip to main content

Kjartan Nielsen Friis tar et siste overblikk på kjøkkenet mens flyttefolkene tømmer leiligheten på St. Hanshaugen. Han synes det er vemodig å forlate gode naboer. Foto: Jan T. Espedal

Det går unna når Jack Moland, Martin Torhed, Brandon Simakula og Miro Bilic tømmer et hus. Kjøreturen etterpå er ofte ganske kort. Foto: Jan Tomas Espedal / Aftenposten

3. Hva med innvandrerbefolkningen?

Så langt har vi sett på befolkningen samlet. Men er det noen forskjeller på flyttemønsteret til innvandrerbefolkningen og andre Oslo-boere? Svaret er ja.

Som kjent er andelen med minoritetsbakgrunn ulikt fordelt i byen. Og det er også forskjell på hvor de ulike gruppene flytter.

Norskfødte med innvandrerbakgrunn flytter i størst grad til Alna, Gamle Oslo, Stovner og Grünerløkka. Da skal vi huske at bydel Grünerløkka inkluderer nybyggerområder som Løren og Hasle.

Innvandrere født i utlandet har i størst grad flyttet til sentrumsbydeler som Grünerøkka, Gamle Oslo, Frogner og St. Hanshaugen pluss Alna.

Også for Oslo-folk uten innvandrerbakgrunn ligger de samme sentrumsbydelene på topp. Alna og resten av Groruddalen kommer derimot langt ned på listen.

4. Hva betyr alder?

Vi vet at endringer i livssituasjonen ofte utløser flytting: Når to flytter sammen. Når det kommer barn. Når barna flytter ut. Når man blir gammel og vil ha det lettvint.

Desidert flest mellom 25 og 39 år flytter på seg, mens 60+ utgjør den minste gruppen.

Uansett flytter ulike aldersgrupper til helt ulike steder. Ser vi på hvor stor andel unge og gamle som flytter til hver bydel, er spriket stort:

I bydel Ullern er nesten hver tiende innflytter over 60 år. På Grünerløkka og St. Hanshaugen utgjør veteranene bare tre prosent av de nye innbyggerne.

Ikke overraskende er nesten halvparten av innflytterne til de hippe bydelene Grünerløkka, Frogner og St. Hanshaugen mellom 16 og 24 år.

Den største gruppen som forlater de populære indre bydelene, er stadig i alderen 25–39. Vi har ikke tall for enkeltpersoner og kan dermed ikke si nøyaktig hvem som flytter hvor. Men mange i gruppen flytter videre i de samme sentrumsbydelene eller ut av byen.

Maria Friis og Lauritz (fem måneder) er glade for at de snart er på plass i nytt hjem. Miro Bilic og Martin Torhed fra Grünerløkka flyttebyrå kjører flest lass innenfor Ring 3. Foto: Jan T. Espedal

Og trønderen og bergenseren som natt til fredag sov i nytt hus for første gang? Hvor flytter de videre?

– Nå er vi ferdig med flytting. Her skal vi bli, konstaterer Maria Friis i det flyttelasset ruller opp foran døren.

Opprettholder forskjeller

Så hva sier boligforskerne om funnene? Forskerparet Lena Magnusson Turner og Terje Wessel har studert flyttemønstrene i årevis. De er ikke overrasket.

– Mye er stabilt. Vi flytter over korte avstander så vi blir i et kjent område. Barna kan gå på samme skole og beholde venner, sier Magnusson.

At flyttemønstrene ikke endrer seg – og sjelden krysser fra øst til vest – bidrar til at Oslo fortsetter å være en delt by.

– Segregeringen sementeres, sier Wessel.

Den voldsomme flyttingen i sentrum forklarer de blant annet med et tøft leiemarked med korte kontrakter.

– Unge kan komme til Oslo, utdanne seg og finne en jobb. Men ikke en bolig, sier Wessel, og beskriver en strøm av unge mennesker som desperat flytter rundt mellom dyre leieboliger.

Forskerne merker seg også hvordan innvandrerbefolkningen flytter.

– I likhet med resten av oss blir de eiere. De vil gjerne ha småhus i stedet for blokk og nabolag med høyere status. Men øst og vest – det skillet ligger der.

Leave a Reply